Sitiaka is loading for You ...

 

OΣητείαΔημοτικό Συμβούλιο Σητείας: “Oι δασικοί χάρτες, όπως αναρτήθηκαν, θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την περιοχή”

Στην τελευταια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, βασικό θέμα ήταν η συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών Π.Ε Λασιθίου. Χαρακτηριστική, της σοβαρότητας του θέματος, ήταν η φράση του Δημάρχου Σητείας  κ Γιώργου Ζερβάκη κατά την εισήγηση του: “Είναι βέβαιο ότι οι δασικοί χάρτες, όπως αναρτήθηκαν, θα αποτελέσουν τροχοπέδη σε τυχόν προγραμματιζόμενες τουριστικές επενδύσεις, ενώ αντίθετα θα διευκολύνουν άλλου είδους επενδύσεις (π.χ. Α.Π.Ε.) από τις οποίες ήδη η περιοχή του Δήμου...
Stavroula25. February 2021
epitropi igias foto

Στην τελευταια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, βασικό θέμα ήταν η συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών Π.Ε Λασιθίου.

Χαρακτηριστική, της σοβαρότητας του θέματος, ήταν η φράση του Δημάρχου Σητείας  κ Γιώργου Ζερβάκη κατά την εισήγηση του: “Είναι βέβαιο ότι οι δασικοί χάρτες, όπως αναρτήθηκαν, θα αποτελέσουν τροχοπέδη σε τυχόν προγραμματιζόμενες τουριστικές επενδύσεις, ενώ αντίθετα θα διευκολύνουν άλλου είδους επενδύσεις (π.χ. Α.Π.Ε.) από τις οποίες ήδη η περιοχή του Δήμου μας
θεωρείται αντικειμενικά μάλλον κορεσμένη, αφού σ’ αυτήν έχει αναπτυχθεί το
μεγαλύτερο πεδίο Α.Π.Ε. σε επίπεδο Κρήτης”.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο  Σητείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία και:

Ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς την
επανεξέταση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
συγκεκριμένα:
α) Άμεση διόρθωση των λαθών και των πρόδηλων σφαλμάτων και ανάρτηση νέων και
επικαιροποιημένων χαρτών.
β) Αναστολή της προθεσμίας αντιρρήσεων, μέχρι τη διόρθωση του χάρτη και ορισμό
νέων ημερομηνιών.
γ) Επανεξέταση του ειδικού τέλους και μείωσή του στο ελάχιστο, ώστε να μην αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα στην κατάθεση ενστάσεων.
Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι κ.κ. Καραμανωλάκης και Συμεωνίδης για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους βουλευτές του Νομού, στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και στην Διεύθυνση δασών.

 

Αποσπάσματα της συζήτησης, η οποία ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Δημάρχου, σας παραθέτουμε:

“Με την υπ’ αριθ. 346/29-1-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου,
αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
ταυτόχρονα η πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, με
καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας την 27-5-2021, με τη σημείωση, ότι οι αντιρρήσεις
αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα η της μορφής των
εμφανιζομένων στο δασικό χάρτη εκτάσεων της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και
ισχύος των πράξεων της διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και με την
υποχρεωτική καταβολή του ανάλογου ειδικού τέλους (παραβόλου) ,το οποίο κυμαίνεται
ανάλογα με την έκταση και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.
Σημειώνεται ακόμη, ότι αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι Δήμοι, εφόσον
επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα η ενοχικά
δικαιώματα.
Κατά γενική ομολογία ακόμη και από την πλευρά της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο χάρτης εμπεριέχει σοβαρά λάθη αλλά και πρόδηλα
σφάλματα, αφού εμφανίζονται ως δάση, εκτάσεις (όπως το αεροδρόμιο, παραλίες,
ανταλλάξιμα κ.λ.π), αλλά και αυτές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες
αποφάσεις.
Είναι γεγονός ότι όσον αφορά το Δήμο Σητείας, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους
Δήμους πανελλαδικά που διαθέτει σε όλη την έκταση της Κτηματικής του Περιφέρειας
εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες βρίσκονται σε
πλήρη ασυμφωνία με τα εν λόγω χωροταξικά διατάγματα. Αυτό, παρά το γεγονός ότι
πριν από τη θεσμοθέτηση των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είχε προηγηθεί θετική
γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου. Άποψή μας λοιπόν είναι ότι οι αναρτηθέντες
δασικοί χάρτες θα πρέπει να σεβαστούν απόλυτα τα θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. και
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου μας.
Ο χαρακτηρισμός έκτασης, ως δασική ή χορτολιβαδική και η κυριότητα εκ πρώτης
όψεως δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης, εμπεριέχει
αμφισβήτηση της κυριότητας, εφόσον η έκταση εξακολουθεί να τελεί υπό τη διοίκηση
και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την άσκηση του
εμπράγματου δικαιώματος της κυριότητας. (Π 493/2018 δημ νoμ) και κατά συνέπεια και
την αξιοποίηση της.
Κατά το άρθρο 62§1 εδ. Β΄του ν. 998/1979 “περί των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας”(ήδη άρθρ. 37§1 ν. 4280/2014) το κατά την §1 εδ, α’ του ίδιου
άρθρου τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου επί των δασών και εν γένει δασικών
εκτάσεων “δεν ισχύει εις τας περιφερείας του Πρωτοδικείου των Ιονίων Νήσων, της
Κρήτης και των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων
και Κυκλάδων’. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την κυριότητα της έκτασης, ακόμη και αν
αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως δασική η χορτολιβαδική, το δημόσιο φέρει το βάρος της
απόδειξης. Την πιο πάνω διάταξη το δημόσιο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αγνοεί και
θα πρέπει ο θιγόμενος να αποδείξει την κυριότητα του στα Δικαστήρια, που ως γνωστό
είναι διαδικασία χρονοβόρα και πολυδάπανη.
Είναι βέβαιο ότι οι δασικοί χάρτες, όπως αναρτήθηκαν, θα αποτελέσουν τροχοπέδη σε
τυχόν προγραμματιζόμενες τουριστικές επενδύσεις, ενώ αντίθετα θα διευκολύνουν
άλλου είδους επενδύσεις (π.χ. Α.Π.Ε.) από τις οποίες ήδη η περιοχή του Δήμου μας
θεωρείται αντικειμενικά μάλλον κορεσμένη, αφού σ’ αυτήν έχει αναπτυχθεί το
μεγαλύτερο πεδίο Α.Π.Ε. σε επίπεδο Κρήτης.
Η χρονική περίοδος που επελέγη για την ανάρτηση των δασικών χαρτών (εν μέσω
πανδημίας κορωνοϊού και μετά από μια 10ετία οικονομικής ύφεσης) βρίσκει τους
πολίτες ψυχολογικά και οικονομικά εξουθενωμένους, επομένως είναι αμφίβολο αν
έχουν τη διάθεση και το οικονομικό αντίτιμο που απαιτείται για να αντιδράσουν στη
διαφαινόμενη απώλεια της περιουσίας τους.
Συμπερασματικά προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει από το αρμόδιο
Υπουργείο:
α) Την άμεση διόρθωση των λαθών και των πρόδηλων σφαλμάτων και την ανάρτηση
νέων και επικαιροποιημένων χαρτών.
β) Την αναστολή της προθεσμίας αντιρρήσεων, μέχρι τη διόρθωση του χάρτη και τον
ορισμό νέων ημερομηνιών.
γ) Την επανεξέταση του ειδικού τέλους και τη μείωσή του στο ελάχιστο, ώστε να μην
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην κατάθεση ενστάσεων”.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΣΗΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ κ.
Κουρουπάκης συμφώνησε με την τοποθέτηση του Δημάρχου και πρότεινε να
παρέμβει ο Δήμος στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ληφθούν υπόψη και να
αποτυπωθούν στους χάρτες τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π βάσει των οποίων έχουν οριοθετηθεί
κάποιες εκτάσεις καθώς επίσης και οι γεωργικές ζώνες που είχαν καθοριστεί από τις
Κοινότητες.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ κ. Καραμανωλάκης
χαρακτήρισε την πρόταση του Δημάρχου ελλιπή και αιτιολόγησε την άποψη του ως
εξής: Η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για το Δήμο
μας που αν τους αποδεχτούμε θα δυναμιτίσουμε το μέλλον του τόπου μας, του
πρωτογενή τομέα και του τουρισμού. Οι χάρτες αναρτήθηκαν με προχειρότητα,
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κτηματολογίου. Η
κυβέρνηση κινείται με εισπρακτική λογική και εν μέσω πανδημίας παρανομεί και
αυθαιρετεί, καταπατώντας περιουσίες, με σκοπό να τις παραχωρήσει στους
επενδυτές της ενέργειας.
Στη συνέχεια κατέθεσε την παρακάτω πρόταση:
α) Να ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την ακύρωση του δασικού χάρτη ως
παράνομου και αυθαίρετου
β) Να ληφθούν υπόψη οι χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κτηματολογίου
γ) Να καταργηθεί το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων
δ) Να αναλάβει ο Δήμος, με τη δημιουργία ειδικού γραφείου, τη δωρεάν υποβολή
αντιρρήσεων
ε) Να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση σε
επίπεδο ΠΕΔ, και
στ) Αφού αναρτηθούν εκ νέου οι δασικοί χάρτες να δοθεί περισσότερος χρόνος για
την υποβολή αντιρρήσεων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΣΗΤΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ κ. Πατεράκης,
συμφώνησε με την εισήγηση του Δημάρχου και πρότεινε να συζητήσουν το θέμα οι
δήμαρχοι με τη Δ/νση Δασών και όταν αναρτηθούν οι χάρτες στο Ρέθυμνο και στα
Χανιά να υπάρξει μια δυναμική, μαζική αντίδραση, σε επίπεδο ΠΕΔ. Επίσης ζήτησε
την πληρέστερη ενημέρωση και κινητοποίηση του κόσμου ώστε να καταγραφεί και
η κοινωνική αντίδραση.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ κ.
Συμεωνίδης, είπε ότι δε συμφωνεί με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής, ούτε και με
την πρόταση του Δημάρχου την οποία καταψηφίζει και αιτιολόγησε την ψήφο του
ως εξής:
« Οι δασικοί χάρτες δεν είναι απλά μία αποτύπωση των εκτάσεων με κριτήριο το
χαρακτήρα τους (δάσος, αγρός, κατοικία, πόλη κλπ). Αποτυπώνουν ουσιαστικά και
σχέσεις, αφού περιέχουν τις μεταβολές στο χαρακτήρα και τη χρήση των εκτάσεων,
ενώ θα διευκολύνουν και την εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών
αναγκών του κεφαλαίου για κερδοφόρες επενδύσεις>>.

Ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του δημάρχου και την πρόταση του
κ. Καραμανωλάκη.
Υπέρ της πρότασης του δημάρχου ψήφισαν οι κ.κ Μεραμβελλιωτάκης Αϊλαμάκης,
Αντωνιδάκης, Γαλετάκης, Γιαννακάκη, Παπαδάκης, Πλατανάκη, Σπανουδάκη,
Σκαρβελάκης, Συλλιγαρδάκης Κουρουπάκης, Βιολιδάκη, Καναβάκης Τσιφετάκης,
Καρνιαδάκης, Πατεράκης και Τερζής (σύνολο 17).
Υπέρ της πρότασης του κ. Καραμανωλάκη δεν ψήφισε κανείς .
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση του Δημάρχου
β) την υπ’ αριθ. 346/29-1-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου
γ) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
δ) τις διατάξεις των ν.3463/2006, 3852/2010, 4555/2018 και την ΠΝΠ ΦΕΚ
55/2020 τ.Α’.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς την
επανεξέταση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
συγκεκριμένα:
α) Άμεση διόρθωση των λαθών και των πρόδηλων σφαλμάτων και ανάρτηση νέων και
επικαιροποιημένων χαρτών.
β) Αναστολή της προθεσμίας αντιρρήσεων, μέχρι τη διόρθωση του χάρτη και ορισμό
νέων ημερομηνιών.
γ) Επανεξέταση του ειδικού τέλους και μείωσή του στο ελάχιστο, ώστε να μην αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα στην κατάθεση ενστάσεων.
Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι κ.κ. Καραμανωλάκης και Συμεωνίδης για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

How to advertise on Sitiaka

Please get in contact with us if You want to advertise on this Website or in our printed version of Sitiaka newspaper.
By email: advertising@sitiaka.gr
By phone: 698123456